Godło Polski

Gimnazjum im Kazimierza
Wielkiego w Stopnicy

POCZTA WALENTYNKOWA

POCZTA WALENTYNKOWA  „14 lutego choć chłodem wieje                         Wielką miłością serca rozgrzeje.” 14 lutego obchodzimy Dzień Zakochanych czyli popularne „Walentynki.” Zwyczajem jest wysyłanie listów zawierających wyrazy sympatii, przyjaźni lub miłosne wyznania. Samorząd Uczniowski ogłasza, iż w dniu 13 lutego 2017 roku (poniedziałek po feriach) będzie działała POCZTA WALENTYNKOWA. Każdy, kto chce przekazać walentynkowy list swojej […]

Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli

Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli Każdy nauczyciel/pracownik szkoły ma obowiązek doskonalenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły powiadamia się o tym rodziców/opiekunów prawnych dziecka, a rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki i zapewnienia mu opieki medycznej. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni nie […]

Komunikat dotyczący wykonywania zdjęć na imprezach szkolnych

Komunikat Dyrektor Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego, 28-130 Stopnica, ul. Kazimierza Wielkiego 23 B informuje, że w czasie organizowania imprez i uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim […]

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Administratorem danych jest Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą w 28-130 Stopnica, ul. Kazimierza Wielkiego 23 B. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Zgodnie z art. 32 ust. 1 […]