4 paź

Przedszkola ? funkcje

(0)

Przedszkola ? funkcje

Przedszkole nie jest obowiązkowe, ale ze względu na jak obecnie prężnie i dynamiczne funkcjonują tego rodzaju placówki edukacyjne, zdecydowanie warto jest zwrócić uwagę na to, by faktycznie do takich instytucji dzieci posyłać. Rola dobrego przedszkola jest nieoceniona.

 

Wyróżnia się szereg jej funkcji, wśród których wydzielić należy między innymi funkcję opiekuńczą, wychowawczą, wyrównawczą, czyli inaczej kompensacyjną i szereg innych. Te trzy wyżej wspomniane po krótce omówimy, bowiem są one zdecydowanie najistotniejsze. Opiekuńcza funkcja opiera się na działalności wychowawczej – rodzic idzie do pracy, zatem panie przedszkolanki podejmują się nie tylko kształcenia dziecka, przyczyniając do jego rozwoju intelektualnego, ale także sprawują nad maluchem opiekę.

Przedszkola ? funkcje

Zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa, zajmują się nim pod nieobecność prawowitych opiekunów. Funkcja opiekuńcza to także zaspokajanie potrzeb dziecka – jedzenia, picia, spania itd. Co więcej, przedszkola czuwają nad bezpieczeństwem swych podopiecznych. Funkcja wychowawcza natomiast odnosi się do wykształcenia grona pedagogicznego, które powinno być przeszkolone w kierunku nauczania i zajmowania się przedszkolakami. Funkcja wyrównawcza natomiast to równanie poziomu wszystkich dzieci w danym przedziale wiekowym.

tani serwis komputerów wejherowo
to-top